Tổng hợp link đăng ký các ICO hot nhất hiện nay

Ngày đăng: 30-11-2017 | 11:15 | Lượt xem: 213

+ GROUP: https://www.facebook.com/groups/iconews/
+ LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC DỰ ÁN  ICO HOT NHẤT

- BitConnect: https://bitconnect.co/?ref=dejinvn
- RegalCoin: https://regalcoin.co/ref/DEJINVN
- Hextracoin: https://hextracoin.co/register?referrer=hextracointw
- Bitbase: https://www.bitbase.io/?rb=77901
- UCOINCASH: https://ucoincash.co/ref/exusdt
- GOLDREWARD GRX COIN: https://goldreward.io/join/dejinvn08
- Poly Network: https://ico.polynetwork.org/reg/exusdt
- NEXCOIN: https://www.nexcoin.co/register?ref=exusdt
- BinaryCoin: https://wallet.binarycoin.io
- HomeBlockCoin: https://homeblockcoin.com/u/dejinvn06 
- Bitserial: https://bitserial.io?sp=dejinvn
- CLP Coin: https://clpcoin.co/ref/dejinvn01
- Unixcoin: http://wake.unixcoin.com/register?referrer=unixcointwNhận xét